Certo® – Nettiselaimella käytettävä pilvipalvelu CE-merkinnöillesi

Certo automatisoi rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvän dokumentaation laadinnan, julkaisemisen, ylläpidon ja arkistoinnin. Palvelulla hallitset CE-merkintäprosessin alusta loppuun saakka.

Tällä hetkellä palvelu kattaa seuraavien Eurooppalaisten harmonisoitujen standardien soveltamisalaan kuuluvien teräsrakenteiden, ikkunoiden ja ovien, julkisivujärjestelmien ja savunpoistoluukkujen CE-merkintäprosessin:

  • EN 1090-1   (teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus)
  • EN 13830  (julkisivujärjestelmät)
  • EN 14351-1  (ikkunat ja ovet)
  • EN 12101-2  (Savunhallintajärjestelmät)
  • EN 16034/14351-1 (Sisäänkäyntipalo-ovet)

Certo1090 – Esittelyvideo standardin EN1090 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden valmistajalle

Miksi yrityksesi kannattaa käyttää Certoa?

RAKENNUSTUOTEASETUKSEN PERUSVAATIMUKSETCERTO®:N RATKAISUT
”CE-merkintä on pakollinen sellaisille Euroopan sisämarkkinoilla myytäville tuotteille, jotka kuuluvat jonkin yhdenmukaistetun tuotestandardin soveltamisalaan” Certolla hallitset yhdenmukaistettujen tuotestandardien EN1090-1, EN13830, EN14351-1, EN16034 ja EN12101-2 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden CE-merkintäprosessin
”Valmistajan tulee arvioida tuotteidensa suoritustaso ja suorittaa tuotannon sisäistä laadunvalvontaa (FPC)” Certon avulla hallinnoit helposti yrityksesi tuotannon sisäistä laadunvalvontaprosessia
Asiakkaalle on annettava vähintään seuraavat asiakirjat Tuotteen suoritustasoilmoitus (DoP) CE-merkintä Ohjeet ja turvallisuustiedot” Certon avulla luot ja toimitat helposti seuraavat asiakirjat Tuotteen suoritustasoilmoitus (DoP) CE-merkintä Ohjeet ja turvallisuustiedot
”Tuotteelle täytyy antaa yksilöllinen tunniste, joka on yksiselitteinen ja joka liittää toisiinsa CE-merkinnän, suoritustasoilmoituksen ja ilmoitetun suoritustason” Certolla luodut CE-merkinnät, suoritustasoilmoitukset ja ilmoitetut suoritustasot yhdistyvät automaattisesti ja yksiselitteisesti toisiinsa yksilöllisen tunnisteen avulla
”Asiakirjat pitää säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan” (arkistointivaatimus) Certoon tallennetut asiakirjat tallennetaan SSL/TSL-salatulla yhteydellä palvelimelle ja ne varmuuskopioidaan päivittäin

PALVELUN KÄYTTÖ ON HELPPOA JA NOPEAA

Certo luo annettujen tietojen perusteella standardien vaatimat dokumentit. Käyttäjä voi luoda yrityksen eniten valmistamista tuotteista vakiotuotteita, jolloin vaadittavien dokumenttien luonti onnistuu hetkessä.

Certo-palveluun voi myös helposti tallentaa myös muuta projektiin liittyvää dokumentaatiota. Kaikki palvelun tuottamat tai käyttäjän tallentamat dokumentit tallentuvat pilvipalveluun ja täyttävät arkistointivaatimukset.

PALVELUN YLLÄPITO JA KEHITYS

Ohjelman kehittäjät ovat rakennusalan kokeneita ammattilaisia. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia rakennustuoteasetuksen ja standardien oikeasta tulkinnasta eikä mahdollisista tulevista muutoksista.

Ohjelman ylläpitäjät ovat läheisessä yhteistyössä metallialan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Tulevat muutokset päivittyvät ohjelman pilvipalvelun ansiosta kaikille asiakkaille automaattisesti ja yhtäaikaisesti. Luonnollisesti myös informoimme tulevista muutoksista asiakkaitamme.

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen Certo-esittely!