Certo Software – pilvipalvelu lasi- ja teräsrakenteiden valmistajille

Kirjaudu sisään

Certo automatisoi rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvän dokumentaation laadinnan, julkaisemisen, ylläpidon ja arkistoinnin. Palvelulla myös hallitset valmistus- ja asennusprosessin alusta loppuun saakka.

Tällä hetkellä palvelu kattaa seuraavien Eurooppalaisten harmonisoitujen standardien soveltamisalaan kuuluvien teräsrakenteiden, ikkunoiden ja ovien, julkisivujärjestelmien ja savunpoistoluukkujen CE-merkintäprosessin:

  • EN 1090 (teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus) Katso Certo Steel -esittelyvideo tästä
  • EN 13830  (julkisivujärjestelmät)
  • EN 14351-1  (ikkunat ja ovet)
  • EN 12101-2  (Savunhallintajärjestelmät)
  • EN 16034/14351-1 (Sisäänkäyntipalo-ovet)

Certo Software – esittelyvideo

Miksi yrityksesi kannattaa käyttää Certoa?

RAKENNUSTUOTEASETUKSEN PERUSVAATIMUKSETCERTO®:N RATKAISUT
”CE-merkintä on pakollinen sellaisille Euroopan sisämarkkinoilla myytäville tuotteille, jotka kuuluvat jonkin yhdenmukaistetun tuotestandardin soveltamisalaan” Certolla hallitset yhdenmukaistettujen tuotestandardien EN1090-1, EN13830, EN14351-1, EN16034 ja EN12101-2 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden CE-merkintäprosessin
”Valmistajan tulee arvioida tuotteidensa suoritustaso ja suorittaa tuotannon sisäistä laadunvalvontaa (FPC)” Certon avulla hallinnoit helposti yrityksesi tuotannon sisäistä laadunvalvontaprosessia
Asiakkaalle on annettava vähintään seuraavat asiakirjat Tuotteen suoritustasoilmoitus (DoP) CE-merkintä Ohjeet ja turvallisuustiedot” Certon avulla luot ja toimitat helposti seuraavat asiakirjat Tuotteen suoritustasoilmoitus (DoP) CE-merkintä Ohjeet ja turvallisuustiedot
”Tuotteelle täytyy antaa yksilöllinen tunniste, joka on yksiselitteinen ja joka liittää toisiinsa CE-merkinnän, suoritustasoilmoituksen ja ilmoitetun suoritustason” Certolla luodut CE-merkinnät, suoritustasoilmoitukset ja ilmoitetut suoritustasot yhdistyvät automaattisesti ja yksiselitteisesti toisiinsa yksilöllisen tunnisteen avulla
”Asiakirjat pitää säilyttää vähintään kymmenen vuoden ajan” (arkistointivaatimus) Certoon tallennetut asiakirjat tallennetaan SSL/TSL-salatulla yhteydellä palvelimelle ja ne varmuuskopioidaan päivittäin

PALVELUN KÄYTTÖ ON HELPPOA JA NOPEAA

Projektityöskentelyn aloittaminen on helppoa; tarvittaessa projektit syntyvät manuaalisesti, mutta rajapinnat keskeisten suunnitteluohjelmien (Schücal / LogiKal / PursoKal) nopeuttavat projektien luomista huomattavasti. Certo luo annettujen tietojen perusteella standardien vaatimat dokumentit. Käyttäjä voi myös luoda yrityksen eniten valmistamista tuotteista vakiotuotteita, jolloin vaadittavien dokumenttien luonti onnistuu hetkessä.

Certolla seuraat reaaliaikaisesti tuotannon ja asennuksen valmistumisvaiheita ja -astetta. Tieto suunnittelun, tuotannon ja asennuksen välillä kulkee digitaalisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoiminen helpottuu. Digitaaliset tarkastus- ja itselleluovutuspöytäkirjat parantavat ja nopeuttavat laadunhallintaa sekä helpottavat asennusvaiheiden hyväksyttämisiä.

Certo-palveluun voi myös helposti tallentaa myös muuta projektiin liittyvää dokumentaatiota. Kaikki palvelun tuottamat tai käyttäjän tallentamat dokumentit tallentuvat pilvipalveluun ja täyttävät rakennustuoteasetuksen arkistointivaatimukset.

Certon käyttöönotto ja implementointi yrityksen toimintaa vie vain muutaman tunnin!

Lisätietoa Certo Softwaren muista kiinnostavista ominaisuuksista: www.certo.fi.

PALVELUN YLLÄPITO JA KEHITYS

Ohjelman kehittäjät ovat rakennusalan kokeneita ammattilaisia. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia rakennustuoteasetuksen ja standardien oikeasta tulkinnasta eikä mahdollisista tulevista muutoksista.

Ohjelman ylläpitäjät ovat läheisessä yhteistyössä metallialan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Tulevat lisäominaisuudet ja muutokset päivittyvät ohjelman pilvipalvelun ansiosta kaikille asiakkaille automaattisesti ja yhtäaikaisesti. Luonnollisesti myös informoimme tulevista muutoksista asiakkaitamme.

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen Certo-esittely!