Tätä mieltä ovat asiakkaamme

Laadunhallinta helpottunut huomattavasti, kun siirryimme paperisista tarkastuslomakkeista Certon selaimessa toimivaan palveluun. Mahdollisten tuotevirheiden jäljitettävyys on selkeästi parantunut. Kohteiden luovutus on helpottunut, kun suoritustasoilmoitukset, CE-merkit ja tuotepassit saadaan kerättyä nopeasti kasaan. Ohjelmaan saadaan myös helposti tallennettua työmaalla kuvia tai videoita asennetusta tuotteesta, jolloin mahdollisten reklamaatioiden varalta meillä on esittää virheetön tuote asennettuna.” 
OTTO KIURU, TERÄSELEMENTTI

”Olemme saaneet apua dokumenttien arkistointiin sekä ihan ykkösenä Ce-merkkien ja Doppien luomiseen. Myös yhteystyö MetCen kanssa on ollut mutkatonta sen kerran kun on neuvoja kyselty.” 
MARI ÄNÄKKÄLÄ, ÄNÄKKÄLÄN TERÄS OY

”Suurin apu on ollut se, että ollaan pystytty tuotantoa seuraamaan ja tarkistamaan myös menneitä projekteja tuotantovaihe kerrallaan. Mielestäni yksi parhaimmista työkaluista on ollut se, että CE-merkit ja pohjakuvat yms. pystyy laittamaan suoraan ohjelmaan. Pohjakuvia ei tarvitse enää lähettää asentajille erikseen mukaan, koska pohjakuvat on selkeästi esillä ja helposti saatavilla. Suosittelemme ehdottomasti ohjelmaa myös muille!ARTHUR ISIQUE, AVEKMET OY

”Suoritustaso.fi on helppo ja kätevä paikka julkaista Certolla tehdyt suoritustasoilmoitukset”
MIRELLA POKKA, V-K TERÄSRAKENNE
OY

Tarkastuslomakkeiden muokattavuus antaa mahdollisuuden laajentaa laadunhallinnan dokumentaatiota alumiinijärjestelmien ulkopuolelle myös muihin tuotteisiin. Laadunhallinnan dokumentointi saadaan toteutettua kollektiivisesti yhteen paikkaan. Selainpohjan ansiosta kaikki dokumentaatio on helposti saatavilla kaikissa olosuhteissa koko tuottavalla organisaatiolla (projektin johto, suunnittelu, tuotanto, asennus). Lähtötietojen syöttämisen ja tarkistusten kuittausten jälkeen tarvittavat laadunhallinnan dokumentit saadaan generoitua usein yhdellä napin painalluksella. Certoa päivitetään aktiivisesti asiakkaiden toiveiden mukaan ja tähän mennessä jokainen päivitys on vienyt ohjelman toiminnallisuutta käyttäjää helpottavaan suuntaan.OTTO KIURU, TERÄSELEMENTTI

Asiakkaitamme