FPC – Tehtaan Sisäinen Laadunvalvonta

TUOTANTOPROSESSI

Osana sisäistä laadunvalvontaa valmistajan tulee arvioida tuotteidensa suoritustaso ja suorittaa tuotannon sisäistä laadunvalvontaa (FPC). Arvioinnin tulosten ja laadunvalvonnan  avulla valmistaja voi varmistaa, että suoritustaso pysyy ajan kuluessa samana. Tästä käytetään oikeudellista termiä ”suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennus” (AVCP).

TEHTAAN SISÄINEN LAADUNVALVONTA

Rakennustuoteasetuksen liitteessä V määrätään valmistaja järjestämään tuotannon sisäinen laadunvalvonta. FPC:n avulla valmistaja varmistaa, että valmistettavista tuotteista tulee vaatimusten mukaisia ja niiden jäljitettävyys säilyy.

Joissakin AVCP-järjestelmissä saatetaan edellyttää ulkopuolisen tahon (ilmoitettu laitos) lisätehtäviä. Voit tarkistaa alla olevasta taulukosta tehtävät, jotka tulee AVCP-järjestelmästä riippuen suorittaa joko valmistajan tai ilmoitetun laitoksen toimesta.

AVCP-järjestelmä 1+ 1  2+ 3  4 
Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (FPC)
Valmistajan ottamien näytteiden lisätestaus
Suoritustason arviointi
Alkutarkastus (Tuotantolaitos ja FPC)
FPC:n jatkuva tarkkailu ja arviointi
Tarkastus – ilmoitetun laitoksen ottamien
näytteiden testaus
= Valmistaja
= Ilmoitettu Laitos

FPC-JÄRJESTELMÄ METCEN TOIMESTA

Yrityksellämme on kokemusta kymmenien FPC-järjestelmien luomisesta ja käyttöönotosta. Asiakkaamme ovat arvostaneet ammattitaitoamme ja järjestelmän vaivatonta käyttöönottoa.

Olemme myös teidän käytettävissänne FPC:hen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä ja säästä arvokasta työaikaasi!

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen esittely